MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

Świdnicki Ośrodek Kultury zorganizował wystawę prac Mariana Ruszkiewicza w Galerii Fotografii Rynek 44. Obrazy były wystawiane w okresie marzec - kwiecień 2000 roku.

Obraz
Motyw z Parku Książańskiego
"Znaczna aktywność twórcza tego artysty zaowocowała obrazami realizującymi szerokie spektrum jego zainteresowań tematyczno-stylistycznych. Rzetelne podstawy warsztatu realistycznego, wciąż wzbogacane przez twórcze poszukiwania, weryfikują się w licznych przedstawieniach symbolicznych, portretowych, rodzajowych i dominujących pejzażowych. Od werystycznej interpretacji tematu malarz często zbacza w stronę dekoracyjnej stylizacji lub literackiej symbolizacji. Ulubiony motyw ikonograficzny koń, tak dosłowny i sugestywny w naturalnych kontekstach scen plebejskich, w kompozycjach metaforycznych staje się symbolem wolności, szlachetności i idealnego piękna. Nośnikiem treści symbolicznych bywają też instrumenty muzyczne. Z kolei pejzaże utrzymane w efektownej palecie barw i ekspresyjne przez migotliwą fakturę dokumentują zmysłową urodę natury. Bywa, że nostalgiczna poetyka wspomnień nadaje im melancholijną tonację."

Obraz
Pejzaż zimowy
Obraz
Na skarpie
Obraz
Motyw Gór Stołowych

wstecz