MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

Wystwa obrazów w Biurze Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu w 1999 roku
Obraz

ARTYSTA O SZTUCE
Dzieło sztuki to utwór oryginalny, niepowtarzalny, stworzony w taki sposób, w jaki dotychczas nikt tego nie zrobił. Można z tą definicją zgodzić się lub nie, ja jednak jestem jej wierny. Wszystkie jej elementy są uwzględniane w moich obrazach. Jak każdy twórca pragnąłem zawsze wnieść swój własny wkład w sztukę. Moim oryginalnym osiągnięciem jest odkrycie nowej techniki malarskiej. Dokonałem tego w 1987 roku. Technika ta w sposób znaczący uatrakcyjnia moje obrazy, polega ona na malowaniu farbą olejną laserunkiem rozpływającym się po powierzchni obrazu, którą spryskuję szerlakiem. Powoduje to powstawanie ciekawych efektów. Malarstwo z wrażliwości na piękno natury, poznania i przeżywania doświadczeń sztuk minionych epok. Z każdym przeżytym rokiem głębiej wnikam w przeszłość. W swoje pracy poddaję się nastrojowi, tworzę swoisty świat poezji, intymnej liryki. Wszystko co robię intensywnie przetwarzam wkładając w to duży ładunek psychiczny. Niewyczerpane piękno natury otaczającego nas świata oraz doświadczenia przeszłości wytyczają drogę mojej twórczości.
Obraz O ARTYŚCIE
"Znaczna aktywność twórcza tego artysty zaowocowała obrazami realizującymi szerokie spektrum jego zainteresowań tematyczno-stylistycznych. Rzetelne podstawy warsztatu realistycznego, wciąż wzbogacane przez twórcze poszukiwania, weryfikują się w licznych przedstawieniach symbolicznych, portretowych, rodzajowych i dominujących pejzażowych. Od werystycznej interpretacji tematu malarz często zbacza w stronę dekoracyjnej stylizacji lub literackiej symbolizacji. Ulubiony motyw ikonograficzny koń, tak dosłowny i sugestywny w naturalnych kontekstach scen plebejskich, w kompozycjach metaforycznych staje się symbolem wolności, szlachetności i idealnego piękna. Nośnikiem treści symbolicznych bywają też instrumenty muzyczne. Z kolei pejzaże utrzymane w efektownej palecie barw i ekspresyjne przez migotliwą fakturę dokumentują zmysłową urodę natury. Bywa, że nostalgiczna poetyka wspomnień nadaje im melancholijną tonację."

(MariaTyws Wałbrzych 1999)


wstecz