MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

Wspomina właściciel świdnickiej galerii "VITROART" Urszula Pawłowska
Obraz

Modelka
olej, płótno

W tym roku 2007 pożegnaliśmy seniora świdnickich plastyków Mariana Ruszkiewicza. Odszedł człowiek związany z naszym miastem, które kochał i utrwalał na swoich płótnach.
Poznałam Mariana w 1969 r. w jego pracowni przy ul Westerplatte, poznałam historię nauki i małżeństwa ze sztuką, którą posiadł w Akademii Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Leningradzie. Jego wspaniały warsztat malarski pozwolił mu przetrwać półwiecze niespokojne w dziedzinie sztuk pięknych. Nowość goniła nowość, co chwila rodziły się rewolucyjne teorie i zmieniały poglądy na funkcję sztuki i jej filozofię, tym samym inne odchodziły w przeszłość. Artyści licytowali się i prześcigali w najbardziej nawet szalonych eksperymentach. Socrealizm runął w niesławie, równie nagle skończyła się hegemonia abstrakcji a następnie nadrealizm, taszyzm, op-art, pop, konceptualizm a nawet świetnie rozwijająca się sztuka metafory. Artysta wybrał pejzaż, nowe nurty i kierunki omijał dalekim lukiem. Jego sztuka ewaluowała spokojnie i doskonaliła się w ramach zakreślonych przez realistyczne pojmowanie rzeczywistości. Marian była malarzem ziemi, lubiącym konkret i właściwy mu koloryt lokalny, zawsze zgodny z prawami natury, których nie chciał przekroczyć, a tym bardziej pogwałcić. W jego malarstwie czuje się dynamiczny typ kompozycji o wręcz modernistycznie traktowanych podziałach i płaszczyznach pejzażu, zgiętych podmuchem wiatru drzewach, kapryśnie wygiętych liniach drogi lub barwy, omszałych głazach leżących przy drodze lub w urwisku.

Obraz

Modelka
olej, płótno

Koloryt lokalny jest zachowany, natężenie barw oraz ich gama zależą od kompozycji i tym samych emocjonalnego wyrazu dzieła, możliwości, sposobu patrzenia, zmienności nastrojów i umiejętności malarskich twórcy, co sprawia, że obrazy zawdzięczają mu swoją osobowość. Artysta malował swoje obrazy długo, precyzyjnie i w skupieniu, są one naprawdę namalowane, wykorzystywał przy tym swoje profesjonalne przygotowanie i ten "dar" od Boga, który pozwolił mu wypracować sobie własną, bardzo indywidualną w swym bogactwie paletę malarską. Kolor gra w jego dziełach dużą rolę, dlatego też sam często dobierał ramy do swoich obrazów i sam je często malował, nie chcąc dopuścić do przypadkowego i zmieniającego jego intencje sąsiedztwa. świat artystyczny Mariana to uniwersalizm harmonii, koloru, spokoju i kultury.


wstecz