MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

11 Dywizja Kawalerii Pancernej imieniem Króla Jana III Sobieskiego zorganizowała w dniach 20-30 czerwca 1997 roku plener malarski "EKO Żagań`97" oraz wystawę poplenerową w Żagańskim Pałacu Kultury
Logo

Prawie każda wystawa jest w jakimś stopniu wypadkową rozmaitych kierunków i skłonności. Występująca ich wielkość i różnorodność zdaje się niewątpliwie świadczyć o niepokoju, potrzebie i bogactwie poszukiwań różnych dróg i form spełniania artystycznego.

Widać to również na obecnej, poplenerowej wystawie w Żagańskim Pałacu Kultury.

Taki właśnie pluralizm artystyczny jest na wskroś naturalną cechą twórczości. Nie poprzez oryginalność za wszelką cenę, lecz poprzez ekspresję szczerych - wynikających z własnych przemyśleń wyobraźni i powstałych na skalę umiejętności indywidualnego talentu - urzeczywistnień plastycznych. Te są najcenniejsze, najbardziej przekonujące i trwalsze od dzieł, być może czasem nader efektownych, ale przemijających, tworzonych niekiedy pod wpływem doraźnej mody.

Żagański plener plastyczny jest spotkaniem współczesnego pokolenia malarzy, żywo reagującego na problemy teraźniejszego świata. Artyści pozostawiają nam swobodę interpretacji. Ich manifestacja stwarza społeczeństwu możliwości kontaktu z ich dziełami. Koniec wieńczy dzieło.

Integracyjne spotkanie twórcze "EKO-97" zakończył wernisaż poplenerowy.
Nie czas jeszcze go oceniać, niechaj będzie świadectwem naszego trwania.
TU i teraz.

Artysta plastyk Ryszard A. Grześ

Obraz
Marian Ruszkiewicz "Marian na skałce" olej, płótno


wstecz