MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Bydgoszczy, Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Nagrodę Leona Wyczółkowskiego. Wystawa pokonkursowa trwała od grudnia 1986 do stycznia 1987

Miniatura obrazu Koncepcja konkursu na pejzaż zrodziła się podczas spotkania bydgoskiego środowiska plastycznego, które to spotkanie zorganizowało tutejsze Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w swoim Klubie, chyba w 1984 roku. Zarząd bydgoskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki był też potem tym zespołem, który podjął zgłoszony pomysł konkursu i na wielu swoich zebraniach, w ostrych dyskusjach, precyzował zasady jego realizacji. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki wspólnie z bydgoskim Biurem Wystaw Artystycznych zgłosiło w 1985 r. konkurs do Centralnego Planu Wystaw Ministerstwa Kultury i Sztuki i tam został on przyjęty i zagwarantowano nam na ten cel pewną ilość środków finansowych. Dalsze środki udało się uzyskać zarządowi TPS z Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.

Myślę, że o przyjęciu do Centralnego Planu Wystaw naszego konkursu zdecydował fakt, że pejzaż, który jest jego tematem, był już w Bydgoszczy przedmiotem kilku wystaw ogólnopolskich.(...) Organizując więc obecny konkurs kontynuujemy w całym tego słowa znaczeniu koncepcję wystaw, których tematem jest pejzaż. I jest to już kolejna, piąta ekspozycja o takim charakterze w Bydgoszczy.(...)

Chciałbym jednak wrócić do obecnego konkursu na pejzaż i do wystawy pokonkursowej. Zaproszenie do udziału w tym konkursie wysłaliśmy bezpośrednio na adresy indywidualne wielu artystów oraz wysłaliśmy też sporo zaproszeń na adresy biur wystaw artystycznych i okręgów Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, z prośbą o rozprowadzenie tych zaproszeń wśród plastyków zajmujących się pejzażem. Na konkurs ten nadesłano do Bydgoszczy łącznie 426 prac malarskich , głównie obrazów olejnych, ale też i akwarele, pastele , gwasze. Spośród tych prac nadesłanych jury wybrało na wystawę 104 dzieła, a więc niespełna jedną czwartą.(...) Można by jeszcze zapytać, czy konkurs na pejzaż spełnił nadzieje organizatorów? Osobiście odpowiadam - w dużym stopniu - tak. A decyduje o tym kilka czynników. Przede wszystkim przypatrzmy się pracom nagrodzonym i wyróżnionym. Są to obrazy interesujące, zaskakują nowym sposobem przedstawiania pejzażu. Świadczą one o tym, że nie temat jest ważny, lecz artystyczna koncepcja i wizja, a także wyobraźnia wzbogacona o dorobek różnych kierunków sztuki współczesnej. Myślę, że zarówno obraz nagrodzony pierwszą nagrodą, jak i wiele innych, nie mógłby powstać, na przykład, w XIX wieku, ani nawet pół wieku temu. Mamy tu bowiem do czynienia z nowym, ciągle jednak, jak się okazuje, odkrywczym ukazaniem tematu.

Konkurs i wystawa mają też duże znaczenie dla bydgoskiego środowiska plastycznego. Pozwala on znaleźć punkty odniesienia wielu tutejszym artystom zajmującym się pejzażem. Daje on też im możliwość zobaczenia aktualnego stanu w tym zakresie w kraju. A ci, którzy wzięli udział w tym konkursie i ich prace zostały zakwalifikowane na wystawę mogą mieć dużą satysfakcję, bo znaleźli się w dobrym towarzystwie.

Wystawa pokonkursowa będzie też stanowiła okazję dla mieszkańców Bydgoszczy, żeby zaznajomić się z aktualnymi tendencjami w najnowszym malarstwie polskim.

Kazimierz Jułga

Miniatura obrazu

Marian Ruszkiewicz - "Przemijające rekwizyty", olej


wstecz