MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

Biuro Wystaw Artystycznych oraz Związek Polskich Artystów Plastyków w Katowicach zorganizowało w 1979 roku wystawę obrazów pod tytułem "Wystawa prac plastyków wałbrzyskich"

Miniatura obrazu Środowisko plastyczne województwa wałbrzyskiego liczy około 60 artystów, którzy zrzeszeni są w dwóch oddziałach ZPAP w Wałbrzychu, oraz wcześniej powstałym w Kłodzku. Większość plastyków zatrudniona jest w przemyśle, a mianowicie w zakładach lniarskich, licznych hutach szkła i porcelany, a także w zakładach produkujących kalkomanię. Oprócz twórczości o charakterze użytkowym, większość z nich uprawia również malarstwo, grafikę i rysunek. Prezentowany na wystawie wybór stanowi jedynie przegląd dorobku kilkunastu artystów zajmujących się malarstwem. Mimo iż nie uwzględniono w ekspozycji innych dyscyplin plastyki, wystawa ta świadczy o aktywności twórczej i możliwościach środowiska wałbrzyskiego. Jest to kolejny pokaz zorganizowany poza Wałbrzychem. Wcześniej prace plastyków wałbrzyskich prezentowane były w Zielonej Górze, Białymstoku, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, a także za granicą w Budapeszcie. W województwie wałbrzyskim organizowane są także imprezy artystyczne o zasięgu ogólnopolskim, uwzględniające specyfikę twórczości miejscowych artystów, a mianowicie: Triennale Szkła w Kłodzku oraz Biennale Ceramiki. Środowisko wałbrzyskie, obok artystów doświadczonych, osiągających sukcesy nie tylko w kraju, lecz również za granicą, takich jak A. Szeles, Z. Kobylański czy P. Trybalski, składa się również z wielu młodych, rozpoczynających swoją działalność artystyczną a rokujących jednocześnie duże nadzieje. Zaliczyć do nich można P. Jacha, S. Gołdyna czy K. Jędrzejca. Dotychczasowe ich realizacje w zakresie sztuki użytkowej, a także w malarstwie są zapowiedzią dalszych osiągnięć. Celem prezentowanej ekspozycji jest zapoznanie zwiedzających, chociaż w części, z twórczością plastyków wałbrzyskich i mamy nadzieję, że wystawa ta spotka się z przychylnym przejęciem również w województwie katowickim.

Ryszard Ratajczak

 

Obrazy wystawione na tej wystawie przez Mariana Ruszkiewicza

Miniatura obrazu
Jesienna przestrzeń
Miniatura obrazu
Drzewa
Miniatura obrazu
Stanowisko wędkarskie

wstecz