MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

Wystawa pokonkursowa Wrocław 13 marca - 6 kwietnia 1998 rok, Muzeum Historyczne Oddział Arsenał Miejski

Miniatura obrazu Dzieje symboli państwowych i znaków wojskowych splatają się nierozłącznie z losami narodu polskiego i jego tradycjami. Stanowią one oprawę poszczególnych uroczystości, podnoszą ich rangę i znaczenie, potęgują uczucie patriotyczne, wzbogacają treści wychowawcze i walory emocjonalne. Dreszczem przenika nas skoczny rytm "Mazurka", nie wyszukany, ale jak że swojski. Słowa proste, ale ileż one znaczą. Znak wzajemnego porozumienia odziedziczonego po przodkach dawno zapomnianych, zakodowany w genach, wyssanych z mlekiem matki, znamię naszej odrębności narodowej.

Konkurs plastyczny pn. "200 lat Mazurka Dąbrowskiego" ma charakter wyjątkowy, dlatego też jego uczestnikami są plastycy - profesjonaliści. Autorzy przedstawionych prac - to doświadczeni artyści, z ogromnym dorobkiem, prezentujący swoje prace na wielu wystawach w kraju i za granicą. Wielu z nich - to laureaci różnego rodzaju konkursów plastycznych. Ambicją twórców jest osiąganie jak najwyższego poziomu artystycznego, zaś ambicją organizatorów konkursu - zgromadzenie i zaprezentowanie na wystawie najlepszych prac. Miejsce ekspozycji (najlepsze dla tego rodzaju twórczości) - Muzeum Historyczne "Arsenał" we Wrocławiu - dodaje splendoru, potwierdza znaczenie działań, rozumienie potrzeb i dokumentowanie dorobku. Uczestnictwo profesjonalistów niewątpliwie stanowi swoistą inspirację dla organizatorów. Konkurs nabiera rozmachu, intryguje doświadczonych artystów.

Miniatura obrazu
Marian Ruszkiewicz - "Jeszcze Polska nie umarła", olej - wyróżnienie

Aktywność kulturotwórczych działań Wydziału Kultury Śląskiego Okręgu Wojskowego, Klubu Śl.OW, WSO im. T. Kościuszki oraz RSTK jest godna podkreślenia, tym bardziej, że odwoływanie się do tradycji narodowej w sztuce - stanowi cenny wkład w poznanie minionych czasów, dostarcza widzom wzruszeń i doświadczeń intelektualnych, a także sądów określających sens wydarzeń w kategoriach moralnych i politycznych. Nowoczesne prądy w sztukach plastycznych zahamowały, niemal całkowicie, rozwój twórczości batalistycznej, odsuwając na dalszy plan tematy należące niegdyś do repertuaru wielkich mistrzów. Mimo tych zjawisk, tradycje narodowe w sztuce nie straciły swojej aktualności. Wojsko - konsekwentnie, z olbrzymią troską wspiera twórców, pragnie pobudzić działalność artystą licznymi inicjatywami, by w ten sposób kontynuować patriotyczne tradycje naszej sztuki, w tym i batalistyki.

Dziękują artystom uczestniczącym w konkursie, którzy ołówkiem, piórkiem i pędzlem przyczyniają się do powstania bardzo interesujących dzieł plastyczny. Życzą im, by sztuka i możliwość tworzenia wciąż były wzlotem i radością życia.
Komisarz Konkursu i Wystawy
art. plastyk Ryszard A. Grześ.

Miniatura obrazu Marian Ruszkiewicz - "Z ziemi włoskiej do Polski", olej
wstecz