MARIAN RUSZKIEWICZ1933-2007
MALARSTWO

Wystawa poplenerowa - ogólnopolski plener malarski SOLINA'89, zorganizowany przez Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików Zarząd Główny w Warszawie i Zarząd Okręgu w Rzeszowie, Pracownie Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

...wystawa będąca wynikiem pracy podjętej przez artystów malarzy podczas ... pleneru SOLINA. Plener ten zorganizowany już po raz osiemnasty trwał od 2 do 16 września. Jest to pora wczesnej jesieni, okres w którym Bieszczady prezentują całe swoje bogactwo. Nikt z uczestników pleneru chyba nie zaprzeczy, że to co widział w górach zrobiło na nim wrażenie. Wrażenia te były różne - od szczerego, prostego zachwytu, poprzez całą gamę osobistych przemyśleń - do niepokoi nad problemami środowiska i zmieniającej swe oblicze tradycji tego regonu.

Istnieją wzajemne zależności pomiędzy miejscem, w którym artysta tworzy bezpośrednio (lub czerpie impresje "na zapas"), a artystą, który pracując w tym środowisku coś w nim zmienia, tworzy bieszczadzki mit. Wspaniale został wybrany czas i miejsce pleneru. Bieszczady inspirują twórców w ich działaniach plastyczny, prowokując ich do szukania wobec natury własnych środków wyrazu.

Plener jako zjawisko w życiu artystycznym jest dla artystów nie tylko miejscem towarzyskiego spotkania, miejscem wzajemnej rywalizacji. Jest przede wszystkim jedną z form mecenatu. Jakość prac prezentowanych na wystawie jest wykładnią starań organizacyjnych, doboru artystów, sprawdzianem ich możliwości twórczych, umiejętności kreacji swych postaw wobec natury i samych siebie.

Nie ma sztuki bez człowieka, a człowieka bez natury. Ta analogia istnieje zawsze, nawet gdy w działaniach artystów nie znajdziemy bezpośrednich cytatów z natury. Każda twórczość, choćby najbardziej spekulatywna i introspekcyjna, operująca czystym znakiem plastycznym jest od natury zależna...

Marta Nikiel


wstecz