MARIAN RUSZKIEWICZ 1933-2007
MALARSTWO


Kościół Pokoju w Świdnicy,  rysunek piórkiem