MARIAN RUSZKIEWICZ 1933-2007
MALARSTWO


Kościół Świętego Krzyża,  rysunek piórkiem