MARIAN RUSZKIEWICZ 1933-2007
MALARSTWO


Kościół św. Antoniego i dawny klasztor kapucynów,  rysunek piórkiem