MARIAN RUSZKIEWICZ 1933-2007
MALARSTWO


Powrot do galerii

Pamiħtka I-wszej komunii  olej, deska  38 x 51 cm